Degut al temporal que va afectar fa diverses setmanes a certes poblacions de Catalunya, el Consell de Col·legis de Mediadors d’Assegurances de Catalunya i els mediadors d’assegurances professionals, han rebut un gran volum d’activitat amb una estimació dels danys bastant elevada.

Davant d’aquestes pluges intenses i forts vents a diverses comarques de tot Catalunya, Jordi Triola, president dels mediadors catalans, va explicar que “els agents i corredors estem preparats per atendre i assessorar els assegurats en les reclamacions a les asseguradores”. Triola, també recorda què és molt important documentat correctament tots els danys per tal d’agilitzar el procés i poder exercir tots els drets que reconeix l’assegurança contractada.

El mediador d’assegurances també parla que “cal estudiar les pòlisses d’assegurances per saber si aquesta cobertura està contractada”. Triola també recomana comptar “amb un mediador professional a l’hora de contractar una assegurança”.

En el cas dels cotxes amb vidres trencats per la calamarsa provocada pel temporal, Triola ens informa que la majoria de pòlisses a tot risc inclouen aquesta cobertura. En les assegurances de danys a tercers, “hauríem de veure si s’ha de contractar la cobertura especifica pels vidres”.

Oficialment, la calamarsa no està coberta pel Consorci de Compensació d’Assegurances, però això no vol dir que aquest tipus de sinistres es quedin sense cobertura, ja que si estan inclosos en les pòlisses, les companyies pagaran.

Si necessiteu assessorament, podeu contactar amb nosaltres.